Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Arbetsanpassning och rehabilitering

Som chef med arbetsmiljöarbetsupgifter har du en skyldighet att bedriva en verksamhet för arbetsanpassning och rehabilitering.

 
 
KyrkA
Box 30078
104 25 Stockholm
Besök: Mariedalsvägen 4
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218