Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Förbundsfullmäktige 2016 den 30 - 31 maj

Förbundsfullmäktige är det högsta beslutande organet i Kyrkans Akademikerförbund.  I andra organisationer kallas det ofta för kongress. På förbundsfullmäktige fattas övergripande beslut om den kommande verksamheten i förbundet.

Vartannat år samlas ledamöter från förbundets 15 kretsar plus ledamöterna i förbundsstyrelsen och inbjudna gäster. Förbundsfullmäktige ger riktlinjer för förbundets färdriktning och diskuterar idéer och förslag för de kommande årens verksamhet.

Den 15 mars är sista dagen för motioner till fullmäktige. En motion kan vara skriven av en stiftskrets eller en eller flera förbundsmedlemmar. Motioner till fullmäktige ska sändas till kansliet.

Motionerna skickas per e-post senast den 15 mars till kansli@kyrka.se. Motioner som sänds med post ska vara poststämplade senast den 15 mars och skickas till: Kyrkans Akademikerförbund, Box 30078, 104 25 Stockholm.

KyrkA:s fullmäktige 2016 äger rum den 30-31 maj på Djurönäset.

Förbundsfullmäktige 2014 hölls den 2-3 juni på Djurönäset i Stockholms skärgård. Vi firade också att vi nu funnits i 111 år.

 • Församlingspedagoger samlade till fullmäktige.  Bild: Magnus Aronsson
 • En delvis ny styrelse valdes vi fullmäktige. Från vänster, Annika Svensson, Anders Lennartsson, Mia Möller, Jenny Edling, Angelina Backman, Maria Hammarström, Maria Bergius Krämer, Daniel Lindén Andrea Schleeh, Lena Andersson Englund, Anna-Carin Gabelic, Jens Linder Bror Holm och Kent Österdahl. På bilden saknas Nils-Henrik Nilsson. Lena Ehrngren och Jonas Deckmar. Bild: Magnus Aronson.  Bild: Magnus Aronson
 •  

 • Intresserade åhörare.
 •  

 • Fotograf Magnus Aronsson tog bilder av nästan alla deltagare.
 •  

 • Helén Källholm, vd för Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, talade om förändring. Här med tf. kanslichef Vibeke Hammarström (th.).
 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Grupparbete
 •  

 •  

 •  

 •  

   

   

   

  Bilderna nedan togs på fullmäktige 2012 av fotograf Linda My Hagberg.

   www.lindafoto.se/företag

 •  Bild: Linda My Hagberg
 • Senast ändrad 2016-01-22
   
   
  KyrkA
  Box 30078
  104 25 Stockholm
  Besök: Mariedalsvägen 4
   
  Telefon: 08-441 85 60
  Fax: 08-441 85 77
  kansli@kyrka.se
  Org.nr: 802002-7218