Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Förbundsfullmäktige vartannat år

Förbundsfullmäktige är det högsta beslutande organet i Kyrkans Akademikerförbund.  I andra organisationer kallas det ofta för kongress.

Vartannat år samlas ledamöter från förbundets 15 kretsar plus ledamöterna i förbundsstyrelsen och inbjudna gäster. Förbundsfullmäktige ger riktlinjer för förbundets färdriktning och diskuterar idéer och förslag för de kommande årens verksamhet.

Förbundsfullmäktige kommer i år att hållas den 2-3 Juni på Djurönäset i Stockholms skärgård. Vi passar då också på att fira att förbundet funits i 111 år. För information om årets fullmäktige se rubriken "Förbundsfullmäktige 2014" i spalten till vänster.

 

Bilerna nedan togs på fullmäktige 2012 av fotograf Linda My Hagberg.

 www.lindafoto.se/företag

 •  Bild: Linda My Hagberg
 • Senast ändrad 2014-03-24
   
   
  KyrkA
  Box 30078
  104 25 Stockholm
  Besök: Mariedalsvägen 4
   
  Telefon: 08-441 85 60
  Fax: 08-441 85 77
  kansli@kyrka.se
  Org.nr: 802002-7218