Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Välkommen till krets 14

Vi besvarar dina frågor om löne- och anställningsvillkor, avtal och arbetsmiljö.

Krets 14 är en särskild krets för anställda vid Svenska Kyrkans Ungas förbundskansli och Svenska kyrkan på nationell nivå med anställning inom Sverige.

Det fackliga arbetet utgår från det som sker i vardagen på vår arbetsplats. Tillsammans behöver vi se och beskriva vad som är på gång, både ur ett medarbetar och chefsperspektiv, för att på ett konstruktivt sätt bidra till att skapa en arbetsplats med en god arbetsmiljö.

 

Nytt avtal klart!

2016-05-26

Vill du jobba fackligt?

Var med och påverka din egen och dina arbetskamraters framtid. Kontakta din kretsstyrelse för att få veta mer.

 
 
KyrkA
Box 30078
104 25 Stockholm
Besök: Mariedalsvägen 4
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218