Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Välkommen till Linköpings krets

Anna-Carin Gabelic, km   15/6 - 26/6 och 3/8 -       Tel. 013-20 50 33, sms 0702-66 30 33

Marita Rosén, kh              15/6 - 17/7                      Tel. 076-101 25 22

Mikael Eriksson, km          29/6 - 7/8                        Tel. 070-95 84 48

Elisabeth Johansson, di    6/7 - 31/7                        Tel. 0705-88 12 09

Ingrid Arnow Utterberg, di 15/6 - 24/7                      Tel. 0142-82705, 070-298 53 98

Per-Inge Planefors, km      15/6 - 10/7                      Tel. 072-734 95 94

 

Kontaktperson för kyrkoherdar

Varje krets har utsett en person till kontaktperson för kyrkoherdar. Hos oss är det Marita Rosén tel 0495-20069, marita.rosen@svenskakyrkan.se. Hon har deltagit i KyrkA:s utbildning för just kontaktpersoner.

 

LÄTTHELGDAGAR 2015

2013-12-07

 
 
KyrkA
Box 30078
104 25 Stockholm
Besök: Mariedalsvägen 4
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218