Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Välkommen till Linköpings krets

Vi fanns på Stiftsfesten!

Nu har vi förberett oss för kommande förhandlingar: vi har gått på kurser, haft styrelsemöten och utbildat oss på hemmaplan. Välkommen att kontakta vår ordförande Anna-Carin Gabelic om du har frågor!

 

Webbansvarig: Marita Rosén

Kontaktperson för kyrkoherdar

Varje krets har utsett en person till kontaktperson för kyrkoherdar. Hos oss är det Marita Rosén tel 0495-20069, marita.rosen@svenskakyrkan.se. Hon har deltagit i KyrkA:s utbildning för just kontaktpersoner.

 
 
 
KyrkA
Box 30078
104 25 Stockholm
Besök: Mariedalsvägen 4
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218