Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Välkommen till Linköpings krets

ETT NYTT BILAVTAL! Börjar gälla från och med 1 januari 2014! Läs mer om det på KyrkA:s hemsida.

ÅRSMÖTE måndagen den 31 mars kl 9.30-14.50 med förmiddagskaffe och lunch. Gamla Domprostgården, Storgatan 47, Linköping. Ombudsman Vibeke Hammarström talar om "Balansakt", livsbalans och hälsa. Amälan snarast till anna-carin.gabelic@svklin.se.

Det är många pastorat som påverkas av sammanläggningar, vilket har medfört mycket mer arbete för vår ordförande Anna-Carin än tidigare. Vi vill vara med och påverka så att allting blir så bra för våra medlemmar som möjligt.

 

Webbansvarig: Marita Rosén

Kontaktperson för kyrkoherdar

Varje krets har utsett en person till kontaktperson för kyrkoherdar. Hos oss är det Marita Rosén tel 0495-20069, marita.rosen@svenskakyrkan.se. Hon har deltagit i KyrkA:s utbildning för just kontaktpersoner.

 
 
 
KyrkA
Box 30078
104 25 Stockholm
Besök: Mariedalsvägen 4
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218