Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Välkommen till Linköpings krets

ÅRSMÖTE måndag 16 mars 2015 i Gamla domprostgården Linköping.

Drop in kaffe från kl 9, lunchbuffé och dagen slutar ca kl 15 med kaffe.

Anmälan senast 9 mars till Annika Appel annika.appel@svenskakyrkan.se. Anmäl allergier för maten.

Temadiskussion i samband med årsmötet: - Kan vi ha lägerverksamhet i framtiden? Hur beräknas tid osv? Arbetsmiljö. 

 

Webbansvarig: Marita Rosén

Kontaktperson för kyrkoherdar

Varje krets har utsett en person till kontaktperson för kyrkoherdar. Hos oss är det Marita Rosén tel 0495-20069, marita.rosen@svenskakyrkan.se. Hon har deltagit i KyrkA:s utbildning för just kontaktpersoner.

 

LÄTTHELGDAGAR 2015

2013-12-07

 
 
KyrkA
Box 30078
104 25 Stockholm
Besök: Mariedalsvägen 4
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218