Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Medlemsavgiften

Kyrkans Akademikerförbund tillämpar ett system för medlemsavgiften som bygger på att den som tjänar mer också betalar mer i avgift. Det är rättvist och solidariskt. Ju lägre lön desto lägre avgift.

Arbetar du 75 procent med månadslön 27 500 kr vid 100 procents tjänst, debiteras du medlemsavgift efter 20 625 kr.

Vid arbetslöshet debiteras du 100 kronor per månad. Vid föräldraledighet debiteras medlemsavgift efter vad du har i bruttoinkomst under din föräldraledighet.

Är du sjukskriven mer än tre månader debiteras du 100 kronor per månad från och med den fjärde månaden vid heltidssjukskrivning, och vid deltidssjukskrivning debiteras avgift efter tjänst.

Vi uppskattar om du meddelar oss eller själv ändrar dina uppgifter på Mina sidor då din lön ändras.

Avgiften till Akademikernas arbetslöshetskassa, AEA, är 100 kronor per månad.

Har du frågor om din medlemsavgift?
Skicka din fråga till: dinavgift@kyrka.se

Lön per månad Månadsavgift, KyrkA Månadsavgift till a-kassan
0 - 5 999  100 kr 100 kr
6 000 - 11 999 150 kr 100 kr
12 000 - 17 999 200 kr 100 kr
18 000 - 20 999 240 kr 100 kr
21 000 - 23 999 270 kr 100 kr
24 000 - 26 999 280 kr 100 kr
27 000 - 29 999 285 kr 100 kr
30 000 - 32 999 300 kr 100 kr
33 000 - 35 999 310 kr 100 kr
36 000 -  325 kr 100 kr
     
Anställd, första året efter avslutade studier 100 kr 100 kr
Vilande medlemskap 75 kr 100 kr
Studerande 10 kr 100 kr
Pensionär 75 kr -
Sjukskriven 100 kr 100 kr
Arbetslös 100 kr 100 kr

 

Senast ändrad 2016-09-13
 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218