Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Medlemsförmåner

Medlemmar i Kyrkans Akademikerförbund omfattas av kollektivavtal. Det garanterar en bra trygghet. I kollektivavtalet finns rätten till semester, pension och föräldraledighet reglerad. Kollektivavtalet reglerar också hur lönen ska sättas och ersättning för obekväm arbetstid.

I ditt medlemskap ingår marknadens bästa inkomstförsäkring. Om du tjänar över a-kassans ersättningstak som i dag är 25 025 kronor, får du vid arbetslöshet en ersättning som tillsammans med a-kassan motsvarar 80 procent av lönen efter skatt, och detta i 200 arbetsdagar. Någon övre gräns för ersättningen finns inte. Med enbart a-kassa får du endast 11 800 kronor netto.

Läs mer under Inkomstförsäkrignen i spalten till vänster.

Du kan också kontakta Förenade Liv på Tel 08-700 42 00 eller läsa mer på Förendade Livs hemsida.

KyrkA har tillsammans med försäkringsförmedlaren Söderberg & Partners förhandlat fram förmånliga försäkringar för dig som medlem. Eftersom försäkringarna är upphandlade för en stor grupp individer samtidigt ger detta fördelar i form av bättre premier, generösare villkor samt enkla anslutningsregler.

Försäkringarna syfte är att komplettera det skydd du har via lag och kollektivavtal i händelse sjukdom, olycksfall, dödsfall och arbetslöshet. Försäkringarna är frivilliga att teckna och kan anpassas efter din familjesituation. Du kan även teckna försäkringar för dina barn och medförsäkra din make/maka/sambo.

Via länken till höger finner du ansökan, information, villkor, blanketter m.m.

Medlemmar i Kyrkans Akademikerförbund kan teckna en förmånlig hemförsäkring i Folksam. Försäkringen är beloppslös vilket innebär att det inte finns någon övre gräns för ersättning av lösegendom i bostaden.

Du som är medlem i Kyrkans Akademikerförbund ansöka om bolån hos SEB till förmånlig ränta. Du får låna högst 85 procent av bostadens marknadsvärde och maximalt fem gånger hushållets årsbruttoinkomst. Erbjudandet gäller dig och din eventuella medlåntagare som har eller väljer SEB som huvudbank.
Lånet förbättrades  i november och räntenedsättning på 0,5 procentenheter.

 

Stöd vid lönesamtal

Vi coachar dig inför lönesamtalet med hjälp av tips och lönestatistik.

Om du upplever att du blivit felaktigt behandlad av din arbetsgivare kan du få rättshjälp av oss, ända till Arbetsdomstolen om så behövs.

Medlemmar i Kyrkans Akademikerförbund har i de flesta regioner 10-25 procents rabatt på det öppna utbudet av kurser, utbildningar och kulturprogram hos Sensus studieförbund.

Du får Tidningen Kyrkfack hem i brevlådan.

Efter sedvanlig kreditprövning, kan du låna pengar utan säkerhet, så kallade medlemslån  och med bra ränta hos SEB, Nordea och Swedbank.

Som pensionär har du möjlighet att vara kvar som seniormedlem. Du får fortsatt tillgång till många medlemsförmåner, till exempel tidningen Kyrkfack och rabatter på försäkringar.

Som seniormedlem har du ett bra skydd med vår seniorförsäkring, livförsäkring och olycksfallsförsäkring. Tänk på att det kan vara svårt att teckna nya försäkringar som pensionär.

Avgiften för seniormedlem är bara 75 kronor per månad.

Senast ändrad 2017-01-26
 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218