Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Medlemskapet

Kyrkans Akademikerförbund organiserar akademiker anställda i Svenska kyrkan. De flesta av förbundets cirka 5000 medlemmar är präster, diakoner och pedagoger som arbetar i församlingsvårdande verksamhet. Förbundet är partipolitiskt obundet och ingår i Saco.

Just nu pågår det förändringar av organisationen inom Svenska kyrkan vilket innebär neddragningar av verksamheten. Våra medlemmar får därmed en annorlunda och inte alla gånger bättre arbetsmiljö. Därför är det fackliga arbetet och ditt medlemskap extra betydelsefullt idag.

Ju fler vi är desto kraftfullare kan vi driva våra krav.

Vi vill förhindra en alltför hög arbetsbelastning på den enskilde, se till att turordningsreglerna följs vid uppsägningar och få arbetsgivaren att lägga mer resurser på löner, kompetensutveckling och personalvård.

Senast ändrad 2015-08-25
 
 
KyrkA
Box 30078
104 25 Stockholm
Besök: Mariedalsvägen 4
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218