Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Tidningen Kyrkfack

Tidningen Kyrkfack är vår medlemstidning. Tidningen kommer hem i postlådan till alla medlemmar i Kyrkans Akademikerförbund. Redaktör är Ann Thörnblad, ann.thornblad@kyrka.se. Tfn. 070-747 12 00.

Läs Kyrkfack som blädder-pdf här

Senast ändrad 2016-03-18
 
 
KyrkA
Box 30078
104 25 Stockholm
Besök: Mariedalsvägen 4
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218