Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Pension kan komma från tre håll

Alla har rätt till allmän pension som finansieras via socialförsäkringen. De flesta som arbetar omfattas också av en tjänstepension som finansieras genom kollektivavtalade försäkringar. Och till sist kanske du har tecknat en privat pensionsförsäkring.

Den allmänna pensionen består av inkomstpension och premiepension. En allmän pensionsavgift på 18,5 procent av din lön och andra skattepliktiga ersättningar som a-kassa och sjukersättning, betalas årligen, till din pension.  16 procent går till inkomstpensionen och 2,5 procent till premiepensionen.

De flesta anställda har en tjänstepension som arbetsgivaren gör inbetalningar till. Tjänstepensionerna som ibland kallas avtalspensioner, grundas oftast på kollektivavtal mellan en arbetsgivare eller arbetsgivarorganisationer och fackliga organisationer.

Privat pensionssparande kan vara ett viktigt komplement till den allmänna pensionen och tjänstepensionen. Man kan välja mellan traditionell pensionsförsäkring och fondförsäkring och det finns flera försäkringsgivare. Premier till försäkringarna är avdragsgilla i deklarationen med vissa begränsningar.

Senast ändrad 2015-11-25
 
 
KyrkA
Box 30078
104 25 Stockholm
Besök: Mariedalsvägen 4
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218