Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Press

Kyrkoherde och kvinna - bok som skapar debatt

I början på september 2013 gav Kyrkans Akademikerförbund i samarbete med Argument förlag, ut boken "Kyrkoherde och kvinna". I boken intervjuas 25 kvinnor om hur det är att vara chef i en tidigare mansdominerad värld. De 25 kyrkoherarna är pionjärer inom sitt område och berättar öppenhjärtligt om hur det varit. Sölutsatsen man kan dra av boken är att Svenska kyrkan fortfarande domineras av ett manligt tänkesätt och manliga strukturer.

Förbundsordförande Bror Holm menar att det finns ett tak som kvinnorna ganska snart slår i. "Hit men inte längre". Se debattartikel till höger.

Treårigt avtal med fokus på arbetsmiljön

Avtalet 2013 undertecknades av parterna den 27 maj. Avtalet ger totalt 6,8 procent varav 2,4 procent första året. Inför avtalsförhandlignarna var förhandlingsdelegatione främst inriktad på att få en förbättring av den psyskosociala miljön för landets präster, diakoner och pedagoger i Svenska kyrkan. En satsning på utbildning av skyddsombud och en effektivare reglering av arbetstiden skulle kunna minska ohälsotalen var tanken.

Tyvärr var inte Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation i tillräcklig utsträckning inne på samma linje. Men man har ändå gått med på att de som har oreglerad arbetstid i genomsnitt inte får arbeta mer än 40 timmar i veckan.

Hösten 2011 presenterade Försäkringskassan en rapport som visade att präster är överrepresenterade i sjukskrivningsstatistiken.  Sedan dess arbetar Kyrkans Akdemikerföbund intensivt med problemet.

 

Lennart Håkansson är pressansvarig på Kyrkans Akademikerförbund. Tveka inte att ta kontakt. Ring eller maila om du vill veta något om förbundets verksamhet eller om du vill ha kontakt med någon.

Telefon: 08 - 441 85 67
E-post: lennart.hakansson@kyrka.se

Senast ändrad 2014-12-05
Texter om stress, präst, Avtal
 
 
KyrkA
Box 30078
104 25 Stockholm
Besök: Mariedalsvägen 4
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218