Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Svenska prästerskapets understödsstiftelse

Ansökan senast den 29 april

 • Stiftelsens ändamål är att lämna

  "understöd till präster och deras närmaste efterlevande vid sjukdom, rehabilitering, habilitering och andra behjärtansvärda behov eller ock bidrag till präster för fortbildning och vidareutbildning i teologiska ämnen av betydelse för den prästerliga verksamheten, varvid präster och änkor efter präster, vilka varit medlemmar i föreningen, skall äga företräde vid tilldelning av understöd eller bidrag."

  Enligt dess stadgar riktar sig stiftelsen följdaktligen till präster i Svenska kyrkan och deras närmaste efterlevande.

  SPU tillämpar inte något standardiserat ansökningsformulär utan sökanden författar sin ansökan på egen hand.

  Vid ansökan om understöd ska sökanden redovisa nu aktuella inkomst- och förmögenhetsförhållanden samt bifoga kopia av senaste till skattemyndigheten ingiven deklaration.

  Vid ansökan om bidrag för fort- och vidareutbildning ska sökanden lämna uppgifter om ändamålet med utbildningen samt bifoga kostnadsberäkning.

  Ansökningsförfarandet är öppet vid två tillfällen per år och ansökan ställs till:

  Svenska Prästerskapets Understödsstiftelse
  Box 30078
  104 25 Stockholm

  Ansökan avseende andra halvåret 2016 ska ha inkommit senast den 29 april 2016. Besked om styrelsens beslut lämnas till sökanden under juni månad.

  Ytterligare information om stiftelsen lämnas av Stefan Sterner, 08 - 441 85 69, stefan.sterner@kyrka.se

   
   
  Kyrkans Akademikerförbund
  Östermalmsgatan 68 A
  114 50 Stockholm
  Besök: Östermalmsgatan 68 F
   
  Telefon: 08-441 85 60
  Fax: 08-441 85 77
  kansli@kyrka.se
  Org.nr: 802002-7218