Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Svenska prästerskapets understödsstiftelse

Ansökan senast den 6 november

 • Stiftelsens ändamål är att lämna

  "understöd till präster och deras närmaste efterlevande vid sjukdom, rehabilitering, habilitering och andra behjärtansvärda behov eller ock bidrag till präster för fortbildning och vidareutbildning i teologiska ämnen av betydelse för den prästerliga verksamheten, varvid präster och änkor efter präster, vilka varit medlemmar i föreningen, skall äga företräde vid tilldelning av understöd eller bidrag."

  Enligt dess stadgar riktar sig stiftelsen följdaktligen till präster i Svenska kyrkan och deras närmaste efterlevande.

  SPU tillämpar inte något standardiserat ansökningsformulär utan sökanden författar sin ansökan på egen hand.

  Vid ansökan om understöd ska sökanden redovisa nu aktuella inkomst- och förmögenhetsförhållanden samt bifoga kopia av senaste till skattemyndigheten ingiven deklaration.

  Vid ansökan om bidrag för fort- och vidareutbildning ska sökanden lämna uppgifter om ändamålet med utbildningen samt bifoga kostnadsberäkning.

  Ansökningsförfarandet är öppet vid två tillfällen per år och ansökan ställs till:

  Svenska Prästerskapets Understödsstiftelse
  Box 30078
  104 25 Stockholm

  Ansökan avseende första halvåret 2016 ska ha inkommit senast den 6 november 2015. Besked om styrelsens beslut lämnas till sökanden under december månad.

  Ytterligare information om stiftelsen lämnas av förbundsjurist Robert Svec, 08-441 85 69, svec@kyrka.se

   
   
  KyrkA
  Box 30078
  104 25 Stockholm
  Besök: Mariedalsvägen 4
   
  Telefon: 08-441 85 60
  Fax: 08-441 85 77
  kansli@kyrka.se
  Org.nr: 802002-7218