Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Välkommen till Stockholms krets

Här finner du sidor som rör dig som tillhör Stockholmskretsen. Du får information om löne- och anställningsvillkor, avtal och arbetsmiljö samt lokala frågor. 
Kontakta gärna någon i styrelsen om du har frågor eller synpunkter. 

Tisdag 8 mars kl 15.30 hålls årsmötet för Stockholms stiftskrets av KyrkA.
Årsmötet äger rum i Gustav Vasas församlingsvåning, Västmannagatan 63, 1 tr (Odenplan).

Stiftskretsens styrelse gör ett omfattande arbete ute på våra arbetsplatser och vi är helt beroende av medlemmarnas engagemang.
Mycket av arbetet sker på ideell basis och vi behöver goda krafter som hjälps åt.

Till vår hjälp får vi mycket bra utbildningar av KyrkA centralt och goda erfarenheter inför arbetsledande arbetsuppgifter i kyrka och församling.

Flera mailadresser i vårt register är inte uppdaterade på länge. Känner du någon medlem som inte får kallelsen, informera dem om årsmötet och be dem uppdatera ”Mina Sidor” på KyrkA:s hemsida.

 

Vill du jobba fackligt?

Var med och påverka din egen och dina arbetskamraters framtid. Kontakta din kretsordförande för att få veta mer.

 
 
KyrkA
Box 30078
104 25 Stockholm
Besök: Mariedalsvägen 4
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218