Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in
Webbplatskarta
För dig som är ...

Förtroendevald Låst sida
Fackligt arbete Låst sida
  Nyhetsbrev Låst sida
  Facklig handbok Låst sida
  Lagar och avtal Låst sida
  Facklig utbildning Låst sida
    Genomförda utbildningar Låst sida
  Resor och boende Låst sida
  Anmälan och avanmälan fackligt uppdrag Låst sida
  Rapportering av RSO-tid Låst sida
Rekrytering Låst sida
Medlemsregister Låst sida
  Regional medlemsadministration Låst sida
  Medlemslistor Låst sida
  Medlemslistor förändring Låst sida
Statistik Låst sida
  Medlemsstatistk Låst sida
Saco Lönesök Låst sida
Dokument Låst sida
  Dokumentarkiv Låst sida
  Reseräkningar Låst sida
  Brevmallar Låst sida
  FS protokoll Låst sida
  Policyer Låst sida
Förbundsstyrelsen Låst sida
  Arbetsutskottet Låst sida
  SPU (Svenska prästerskapets understödsstiftelse) Låst sida
Byt lösenord Låst sida

Skyddsombud

Kyrkoherde
Arbetsmiljö Låst sida
  Systematiskt arbetsmiljöarbete Låst sida
    Undersökning, riskbedömning och dokumentation Låst sida
  Delegering Låst sida
  Kränkande särbehandling Låst sida
  Arbetsanpassning och rehabilitering Låst sida
  Ensamarbete i en församling Låst sida
  Kemiska arbetsmiljörisker Låst sida
  Ohälsa och olycksfall Låst sida
  Konflikter Låst sida
  Medarbetarsamtal Låst sida
Arbetsrätt Låst sida
  Under pågående anställning Låst sida
    Anställningsskydd och sjukdom Låst sida
  Avslut av anställning Låst sida
    Egen uppsägning Låst sida
    Arbetsbrist Låst sida
    Personliga skäl Låst sida
    Avskedande Låst sida
    Pension Låst sida
    Överensskommelse Låst sida
  Diskriminering Låst sida
    Sexuella trakasserier Låst sida
  Fackliga förhandlingar Låst sida
    Tolkningsföreträde Låst sida
Din egen situation Låst sida
  Din tid Låst sida
  Ditt utvecklingssamtal Låst sida
  Ditt lönesamtal Låst sida
  Ditt stöd Låst sida
Ledarskap Låst sida
  Arbetsgruppen Låst sida
  Coachande ledarskap Låst sida
  Chef över tidigare kollegor Låst sida
  Feedback Låst sida
  Konflikthantering Låst sida
    Hantering Låst sida
    Fem konfliktstilar Låst sida
    Medling Låst sida
    Att förebygga konflikter Låst sida
  Situationsanspassat ledarskap Låst sida
  Styra och leda Låst sida
  Svåra medarbetarsamtal Låst sida
  Utvecklingssamtal Låst sida
  Tio tips för gott ledarskap Låst sida
Ledningsdokument Låst sida
Din kyrkoherde kontakt Låst sida

Chef i Svenska kyrkan
Arbetsmiljö Låst sida
  Systematiskt arbetsmiljöarbete Låst sida
    Undersökning, riskbedömning och dokumentation Låst sida
  Delegering Låst sida
  Kränkande särbehandling Låst sida
  Arbetsanpassning och rehabilitering Låst sida
  Kemiska arbetsmiljörisker Låst sida
  Ohälsa och olycksfall Låst sida
  Konflikter Låst sida
Arbetsrätt Låst sida
  Under pågående anställning Låst sida
    Anställningsskydd och sjukdom Låst sida
  Avslut av anställning Låst sida
    Egen uppsägning Låst sida
    Arbetsbrist Låst sida
    Personliga skäl Låst sida
    Avskedande Låst sida
    Pension Låst sida
    Överensskommelse Låst sida
  Diskriminering Låst sida
    Sexuella trakasserier Låst sida
  IT-säkerhet Låst sida
  Fackliga förhandlingar Låst sida
    Tolkningsföreträde Låst sida
Din egen situation Låst sida
  Din tid Låst sida
  Ditt utvecklingssamtal Låst sida
  Ditt lönesamtal Låst sida
  Ditt stöd Låst sida
Ledarskap Låst sida
  Arbetsgruppen Låst sida
  Coachande ledarskap Låst sida
  Chef över tidigare kollegor Låst sida
  Feedback Låst sida
  Konflikthantering Låst sida
    Hantering Låst sida
    Fem konfliktstilar Låst sida
    Medling Låst sida
    Att förebygga konflikter Låst sida
  Situationsanspassat ledarskap Låst sida
  Svåra medarbetarsamtal Låst sida
  Utvecklingssamtal Låst sida
  Tio tips för gott ledarskap Låst sida
Chefsnyheter

Pedagog

Diakon

Präst

Kyrkomusiker

Administratör, ekonom

Studerande
Kretsar

Uppsala
Bli medlem
Kalendarium
Nyhetsarkiv
Styrelsens sida Låst sida
Kontakta oss
  Fackliga förtroendemän
  Regionala skyddsombud
  Styrelsen

Linköping
Bli medlem
Kalendarium
Nyhetsarkiv
Styrelsens sida Låst sida
Kontakta oss
  Fackliga förtroendemän
  Regionala skyddsombud
  Styrelsen
Protokoll Låst sida

Skara
Kalendarium
Bli medlem
Styrelsens sida Låst sida
Kontakta oss
  Regionala skyddsombud
  Styrelsen
  Fackliga förtroendemän
Information

Strängnäs
Bli medlem
Kalendarium
Nyhetsarkiv
Styrelsens sida Låst sida
Kontakta oss
  Fackliga förtroendemän
  Regionala skyddsombud
  Styrelsen

Västerås
Bli medlem
Kalendarium
Nyhetsarkiv
Styrelsens sida Låst sida
Kontakta oss
  Fackliga förtroendemän
  Regionala skyddsombud
  Styrelsen

Växjö
Bli medlem
Kalendarium
Nyhetsarkiv
Styrelsens sida Låst sida
Kontakta oss
  Styrelsen
  Fackliga förtroendemän
  Regionala skyddsombud

Lund
Bli medlem
Kalendarium
Nyhetsarkiv
Styrelsens sida Låst sida
Kontakta oss
  Fackliga förtroendemän
  Regionala skyddsombud
  Styrelsen

Göteborg
Bli medlem
SKAO:s lönestatistik 2015
Styrelsens sida Låst sida
Kontakta oss
  Fackliga förtroendemän
  Regionala skyddsombud
  Lokal kontaktperson / info-mottagare
  Din kyrkoherdekontakt
  Styrelsen
Information

Karlstad
Bli medlem
Kalendarium
  Löneförhandlingar
Nyhetsarkiv
Styrelsens sida Låst sida
Kontakta oss
  Fackliga förtroendemän
  Regionala skyddsombud
  Styrelsen

Härnösand
Bli medlem
Kalendarium
Nyhetsarkiv
Styrelsens sida Låst sida
Kontakta oss
  Fackliga förtroendemän
  Regionala skyddsombud
  Informationsmottagare
  Styrelsen
Information

Luleå
Bli medlem
Kalendarium
Nyhetsarkiv
Styrelsens sida Låst sida
Kontakta oss
  Fackliga förtroendemän
  Regionala skyddsombud
  Styrelsen

Visby
Bli medlem
Kalendarium
Nyhetsarkiv
Styrelsens sida Låst sida
Kontakta oss
  Styrelsen
  Fackliga förtroendemän
  Regionala skyddsombud

Stockholm
Bli medlem
Kalendarium
Medlemsnytt Låst sida
Nyhetsarkiv
Styrelsens sida Låst sida
Kontakta oss
  Styrelsen
  Fackliga förtroendemän
  Regionala skyddsombud
  MBL- mottagare
Aktuellt

Krets 14
Bli medlem
Kalendarium
Nyhetsarkiv
Styrelsens sida Låst sida
Kontakta oss
  Fackliga förtroendemän
  Skyddsombud
  Styrelsen
Medlem i krets 14
Protokoll från styrelsemöten

Utlandskretsen
Bli medlem
Kalendarium
Nyhetsarkiv
Styrelsens sida Låst sida
Kontakta oss
  Fackliga förtroendemän
  Styrelsen
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218