Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Arbetsplatsteologi

En (t)roligare arbetsplats, så heter ett material om arbetsmiljö som vi har tagit fram. Materialet är tänkt att vara ett underlag för en diskussion om arbetsmiljön i kyrkan. Vi menar att en bra arbetsmiljö också ger en trovärdigare kyrka. Vi kan också kalla det för arbetsplatsteologi.

Välj samtalsledare med omsorg.  Ska du själv ska leda samtalet eller om det finns någon i din omgivning som bättre passar för uppdraget.

Sätt av ordentligt med tid för samtalet och glöm inte uppföljningen med reflektioner.

Dela gärna ut samtalsunderlaget innan själva samtalet och beskriv hur du har tänkt dig upplägget.

Ge deltagarna möjlighet att ta upp eventuella frågor innan samtalet. Det kan t ex finnas någon som inte vill diskutera sin tro eller andra frågor som tas upp i materialet.

Om gruppen är inne i någon form av konlikt just nu bör konflikten lösas innansamtalsunderlaget används.

Var tydligt med att samtalet ska vara konstruktivt och framåtsyftande.

Undvik analyser av problem under samtalet.

Alla har rätt till sin åsikt och ingen har tolkningsföreträde. Det viktiga är att förstå varandra bättre – inte att uppnå konsensus.

Samla ihop erfarenheterna och synpunkterna och delge till alla.

Vad kan användas fortsättningsvis i arbetet?

Finns konkreta förslag som kan tas med i fortsatt planering?

Senast ändrad 2012-09-03
 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218