Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Har du rätt lön?

Lön är den ersättning du får för det arbete du utför. Därför ska lönen stämma överens med vad du gör på jobbet, vilket ansvar du har, och hur du genomför ditt jobb. Ett väl förberett lönesamtal ger mer.

Lönestatistiken ger dig en bild av vilken lön andra personer i ditt yrke har. Gå direkt till sidan om lönestatistik.

Kyrkans Akademikerförbund stöttar dig inför ditt lönesamtal. Kontakta oss, eller förbereda dig på annat sätt. Din lön ska sättas individuellt och osakliga löneskillnader får inte förekomma.

I ditt kollektivavtal kan du läsa mer om dina villkor när det gäller lön, villkor som oftast är bättre än det lagen anger.

Senast ändrad 2015-09-29
 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218