Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Befattningsbeskrivningar

Dokumenten består av två delar:

  • befattningsbeskrivning - som anger ställning i organisationen, huvudsakliga arbetsuppgifter samt befogenheter
  • allmän instruktion - som är en mer detaljerad beskrivning av befattnings-havarens åligganden.

Den allmänna instruktion som här presenteras innehåller förslag på olika arbetsuppgifter som kan ingå i en viss befattning. Ange de uppgifter som är relevanta för aktuell befattning. Instruktionen behöver revideras när tjänstens innehåll förändras.

Senast ändrad 2012-03-28
 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218