Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Så byter du förbund till KyrkA

Så här gör du om du vill byta från ett annat fackförbund och gå med i Kyrkans Akademikerförbund:

Fyll i en ansökan och skicka iväg den till oss. Samtidigt gör du en separat ansökan till akademikernas a-kassa, AEA.

Begär också skriftligen utträde ur ditt nuvarande förbund och a-kassa och be att få övergångsbevis från a-kassan. Meddela dem att du har för avsikt att byta förbund till KyrkA. Så snart du får besked om utträdesdatum ur ditt nuvarande förbund och dess a-kassa, sänder du in en kopia på det till oss. Eventuell utträdestid ur ditt förbund meddelar de dig.

Utträdesdatum ur arbetslöshetskassan blir oftast vid nästkommande månadsskifte efter det att de fått din utträdesansökan.

Så snart vi får in din ansökan blir du medlem hos oss, men vi debiterar inte medlemsavgift till KyrkA förrän du formellt utträtt ur ditt tidigare förbund.

Varmt välkommen med din ansökan!

Senast ändrad 2015-10-28
 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218