Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Nytt arbete - nytt fackförbund

Ska du byta jobb? Då kanske ett annat fackförbund och en annan a-kassa passar bättre för dig. Tänk på det här om du ska byta fackförbund och a-kassa i samband med nytt jobb.

Om du lämnar Kyrkans Akademikerförbund och Akademikernas a-kassa för att du byter arbetsgivare, ska du söka medlemskap i ditt nya fackförbund och a-kassa innan du går ur Kyrkans Akademikerförbund. Kom överens om ett datum för bytet. Det är alltid månadsskifte som gäller.

Det är mycket viktigt att det inte blir något glapp i ditt medlemskap i a-kassan och fackförbunden. Om det uppstår ett avbrott i din medlemstid i a-kassan, kan det leda till att du endast har rätt till grundbeloppet om du blir arbetslös inom ett år, och alltså inte 80 procent av vad du tidigare tjänade.

Utträde ur KyrkA och/eller a-kassan måste ske skriftligt. Använd blanketten "Anmälan om utträde" som finns här på sidan. Fyll i blanketten och skicka in till förbundet.

Kyrkans akademikerförbund
Östermalmsgatan 68A
114 50  STOCKHOLM

Senast ändrad 2019-04-24
 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218