Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Uppsägning på grund av arbetsbrist

Begreppet arbetsbrist relaterar till allmänna skäl som inte hänför sig till någon enskild anställd. Typiska arbetsbristsituationer är omorganisationer och neddragningar där någon blir så kallat övertalig. Skälen kan vara ekonomiska, organisatoriska eller helt enkelt att en arbetsgivare inte längre vill bedriva en viss verksamhet.

 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218