Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Arbetsrätt

Som chef har du ofta ansvar för att hantera arbetsrättsliga frågor. För att underlätta för dig har vi tagit fram material och guider som du kan ha nytta av i olika situationer.

 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218