Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Din tid

Att vara chef och ledare kan vara både svårt och tidskrävande. För att du ska fungera i din chefsroll och orka med din arbetsbelastning är det viktigt att du har balans mellan arbete och fritid.

 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218