Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Egen uppsägning

En tillsvidareanställning kan avslutas genom att den anställde säger upp sig själv. En arbetstagare behöver inte uppge någon anledning. Uppsägningstiden för egen uppsägning är en månad enligt lagen om anställningsskydd.

 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218