Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Feedback

I denna introduktion till feedback får du som chef en vägledning i den svåra men användbara konsten att utnyttja feedback i ditt ledarskap.  Rätt använt är feedback ett värdefullt ledarskapsinstrument.

 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218