Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Medling

Under denna rubrik får du som chef och medlem i KyrkA en presentation av medling som metod och vägledning om hur du genomför en medling mellan två av dina medarbetare som befinner sig i konflikt.

 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218