Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Under pågende anställning

Under denna rubrik tar vi upp de områden som vi får flest frågor om rörande händelser och åtgärder under en pågående anställning.

 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218