Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Rekommenderad ersättning för dig som vikarierar

Här kan du läsa om vad som gäller för dig som är 65+ och överväger att gå in och ta ett arbete under en begränsad tid.

Vikarie för ordinarie tjänsteinnehavare under enstaka dagar: Ordinarie tjänsteinnehavares lön/165 timmar (Detta är det normala antalet arbetstimmar per månad enligt gällande avtal ). Timlönen ska sedan multipliceras med aktuellt antal timmar för att få daglön. Med anledning av att arbetsgivaren tjänar på att anställa en pensionär med lägre sociala avgifter samt det inte sker någon avsättning till förmånsbestämd pension för de åldersgrupper som nu är aktuella, rekommenderar KyrkA att man bör begära en lön som ligger minst 10 - 20 % högre än den ordinarie tjänsteinnehavares lön som man vikarierar för. Se här hur mycket arbetsgivaren tjänar på att anställa en pensionär. 

För tjänstgöring vid enstaka tillfällen tas ersättning ut enligt förslag på KyrkAs hemsida under rubriken "Tidsåtgång för tjänstgöring vid enstaka tillfällen". - Se pdf här bredvid. Lönen för den enstaka uppgiften beräknas då på följande sätt: Den ordinarie tjänsteinnehavares lön/165 timmar (Detta är det normala antalet arbetstimmar per månad enligt gällande avtal) Timlönen ska sedan multipliceras med aktuellt antal timmar för den enstaka uppgiften du utfört. 

Längre vikariat

Månadslön enligt lokal överenskommelse. Lönen bör inte understiga ordinarie tjänsteinnehavares månadslön med anledning av att arbetsgivaren tjänar på att anställa en pensionär som har lägre sociala avgifter samt ingen avsättning till förmånsbestämd pension.

Utifrån detta rekommenderar KyrkA att man bör begära en lön som ligger minst 10 - 20 % högre än den ordinarie tjänsteinnehavare som man vikarierar för. Se här hur mycket arbetsgivaren tjänar på att anställa en pensionär.

KyrkA rekommenderar inte att du tar en anställning som komminister eller diakon som är oreglerad. Av erfarenhet vet vi att det kan finnas oändliga behov och vid en personalbristsituation riskerar du en hög och för hård arbetsbelastning. Vi rekommenderar dig därför att endast teckna avtal där du har reglerad arbetstid. Om detta inte accepteras bör du lägga ett tak på hur mycket som ingår i den ersättning du uppbär. Du kan t ex medge att veckoarbetstiden kan uppgå till 45 timmar i genomsnitt men att den därefter ska ersättas med kvalificerad övertid. Detta bör då skrivas in i ditt anställningsavtal. 

Om du tänker vikariera som kyrkoherde Vad gäller löneläget kan du ha olika utgångspunkter. Är du en erfaren kyrkoherde så ta hänsyn till din egen tidigare månadslön men även till den aktuella kyrkoherdens löneläge. Här finns olika sätt att argumentera för vad du bör få.

Har du tidigare inte arbetat som kyrkoherde men har behörighet som kyrkoherde och erbjuds vikariat så varför inte pröva det. Din långa erfarenhet av prästyrket kan vara mycket värdefull. I dessa situationer är risken stor att du går med på en för låg lön. Kontakta äldreombudsmannen för rådgivning.

Vad gäller oreglerad arbetstid är det svårt att få anställning med reglerad arbetstid som kyrkoherde. Även här rekommenderar vi att du dock lägger ett tak på t ex 45 timmar i veckan varefter ersättning för övertid och obekväm arbetstid ska utgå. Detta bör då skrivas in i ditt anställningsavtal. Detta beroende på att du som då är ytterst ansvarig för verksamheten får en omöjlig situation om det råder personalbrist som du kanske inte ens kan påverka. 

OB- och övertidsersättning

KyrkA rekommenderar inte att du tar en anställning som är oreglerad. Av erfarenhet vet vi att det kan finnas oändliga behov och vid en personalbristsituation riskerar du en hög och för hård arbetsbelastning. Teckna därför endast avtal där du har reglerad arbetstid. I ovanstående summor ingår inte ersättning för varken eventuell obekväm arbetstid, övertidsersättning eller semesterersättning. Daglönen avser vikariat på kortare tid än en vecka. I övriga fall betalas lön med del av månadslön.

Semesterersättning - Färdtidsersättning - Reseersättning

Semesterersättning enligt Kyrkans avtal eller semesterlagen ska alltid utgå om inte anställningen är en tillsvidareanställning. Detta för att semesterersättning ska läggas till på timlöner och lönen för kortare vikariat. Se till att detta skrivs in i avtalet t ex genom texten: Semesterersättning ingår inte i ovanstående timlön. Då slipper du tråkiga diskussioner efteråt.

Färdtidsersättning bör betalas ut om restiden mellan bostaden och tjänsteställe överstiger en halvtimme och betalas då ut för varje påbörjad halvtimme, oberoende av veckodag och tid på dygnet. Detta gäller om bostaden är tjänsteställe vilket vi rekommenderar. Färdtidsersättning enligt Kyrkans avtal.

Reseersättningmellan bostaden och tjänstestället kan betalas ut enligt gällande bilavtal. Resan till tjänsteställen är skattepliktig. 

Anställningsbevis ska utfärdas i förväg för varje vikariatsanställning oavsett längd på vikariatet. Detta är mycket viktigt!

Se förslag till anställningsbevis på äldreombudsmannens sida. 

 

Senast ändrad 2018-12-18
 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218