Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Fackligt arbete

För att medlemmarnas intressen ska kunna tas  tillvara och för att vi ska kunna påverka arbetsgivaren så krävs att vi har en lokal facklig organisation. Detta arbete sker i våra kretsar. Det är där kunskapen om arbetsplatsen finns.

 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218