Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Ledighet av familjeskäl

Enligt lagen har du rätt att vara ledig från din anställning på grund av trängande familjeskäl, som har samband med sjukdom, död  eller olycksfall.

I KyrkA:s avtal med Skao avtal ges möjlighet till tjänstledigt med bibehållen lön under högst tio dagar per år då någon nära anhörig är svårt sjuk eller har avlidit. Du kan även vara ledig med lön vid begravning och gravsättning.

Du har också rätt till ledighet för att fullgöra något samhällsuppdrag, till exempel ett politiskt uppdrag, dock inte med bibehållen lön.

Annars finns inte någon självklar rätt till tjänstledigt för enskilda angelägenheter. Du har alltid rätt att begära tjänstledigt men det är arbetsgivaren som avgör om du beviljas ledigt.

Senast ändrad 2012-05-22
 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218