tag:kyrka.se,2012:site-1 2018-01-16T16:43:56.000+01:00 Kyrkans Akademikerförbund - nyheter Jardinero 170 1 25 tag:kyrka.se,2012:site-1.post-7123 2018-01-15T15:49:00.000+01:00 2018-01-15T16:30:41.000+01:00 Hur kan vi motverka diskriminering av hbtq-personer? Skyddet mot diskriminering av hbtq-personer har under 2017 stärkts. Nu är arbetsgivare och utbildningsanordnare skyldiga att förebygga diskriminering och verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund.<br /><br />Under hösten anordnade Diskrimineringsombudsmannen ett filmat seminarium <i>Lagen som verktyg</i> för att motverka diskriminering av hbtq-personer. Läs mer om detta. <br /><br />  tag:kyrka.se,2012:site-1.post-7122 2018-01-15T15:39:00.000+01:00 2018-01-16T16:43:56.000+01:00 BBC intervjuar KyrkA tag:kyrka.se,2012:site-1.post-7120 2018-01-15T15:05:00.000+01:00 2018-01-15T15:11:14.000+01:00 Svar på Skaos Observera nr 31/17 Den 30 november undertecknade KyrkA och Skao ett avtal efter en 11 mÃ¥nader lÃ¥ng avtalsrörelse.<br /><br />Veckan därpÃ¥ skickar KyrkA ut medlemsinformation om avtalet. NÃ¥got förvÃ¥nande skriver Skao den Ã¥ttonde december ett sÃ¥ kallat ”Klargörande angÃ¥ende felaktig information frÃ¥n Kyrkans Akademiker­förbund” om det som var förbundets information till sina medlemmar. Vi vill här bemöta det Skao skriver pÃ¥ ett sÃ¥ sakligt och tydligt sätt som möjligt.  tag:kyrka.se,2012:site-1.post-7121 2018-01-15T15:05:00.000+01:00 2018-01-15T15:22:32.000+01:00 Svar på Skaos Observera nr 31/17 Den 30 november undertecknade KyrkA och Skao ett avtal efter en 11 mÃ¥nader lÃ¥ng avtalsrörelse.<br /><br />Veckan därpÃ¥ skickar KyrkA ut medlemsinformation om avtalet. NÃ¥got förvÃ¥nande skriver Skao den Ã¥ttonde december ett sÃ¥ kallat ”Klargörande angÃ¥ende felaktig information frÃ¥n Kyrkans Akademiker­förbund” om det som var förbundets information till sina medlemmar. Vi vill här bemöta det Skao skriver pÃ¥ ett sÃ¥ sakligt och tydligt sätt som möjligt.  tag:kyrka.se,2012:site-1.post-7032 2017-12-01T14:00:00.000+01:00 2017-12-12T14:34:32.000+01:00 Nytt treårigt avtal tecknat tag:kyrka.se,2012:site-1.post-7094 2017-12-01T00:00:00.000+01:00 2017-12-15T11:59:31.000+01:00 2,2 % är golvet för 2017 års löner tag:kyrka.se,2012:site-1.post-7092 2017-11-28T20:00:00.000+01:00 2017-11-28T20:42:58.000+01:00 Fortsatt stort brist på diakoner och präster 2022 tag:kyrka.se,2012:site-1.post-7035 2017-11-23T11:13:00.000+01:00 2017-12-15T16:59:51.000+01:00 Bra besked från regeringen om fackligt förtroendevalda tag:kyrka.se,2012:site-1.post-7096 2017-09-18T13:15:00.000+01:00 2017-09-20T12:56:08.000+01:00 Nu öppnar KyrkA för nytt avtal tag:kyrka.se,2012:site-1.post-7093 2017-06-17T14:11:00.000+01:00 2017-06-17T14:13:41.000+01:00 LÅST LÄGE I MEDLINGEN tag:kyrka.se,2012:site-1.post-7091 2017-06-07T13:00:00.000+01:00 2017-06-07T12:59:15.000+01:00 Medling inleds tag:kyrka.se,2012:site-1.post-7089 2017-06-01T13:41:00.000+01:00 2017-06-01T13:43:41.000+01:00 Kansliet stängt tag:kyrka.se,2012:site-1.post-7090 2017-06-01T13:41:00.000+01:00 2017-06-01T13:43:44.000+01:00 Kansliet stängt tag:kyrka.se,2012:site-1.post-7086 2017-05-28T23:43:00.000+01:00 2017-05-28T23:51:56.000+01:00 Har Svenska kyrkan råd med en konflikt? tag:kyrka.se,2012:site-1.post-7085 2017-05-24T14:34:00.000+01:00 2017-05-24T16:45:15.000+01:00 Har kyrkan råd med resultatlösa maratonförhandlingar? tag:kyrka.se,2012:site-1.post-7083 2017-05-17T11:37:00.000+01:00 2017-05-17T11:44:28.000+01:00 Ny chefsguide från SACO: Ledningsgruppen tag:kyrka.se,2012:site-1.post-7082 2017-05-16T11:47:00.000+01:00 2017-05-16T11:59:22.000+01:00 NYTT PENSIONSAVTAL UNDERTECKNAT tag:kyrka.se,2012:site-1.post-7081 2017-05-10T13:43:00.000+01:00 2017-05-10T13:47:44.000+01:00 Information om arbetsskadeförsäkringen från Försäkringskassan tag:kyrka.se,2012:site-1.post-7080 2017-05-04T14:11:00.000+01:00 2017-05-04T14:13:07.000+01:00 Meddelande om beslut från Kyrkostyrelsen tag:kyrka.se,2012:site-1.post-7079 2017-05-04T13:27:00.000+01:00 2017-05-04T13:34:33.000+01:00 AFA beviljar medel till forskning om mobbning tag:kyrka.se,2012:site-1.post-7078 2017-04-25T09:24:00.000+01:00 2017-04-25T16:03:10.000+01:00 Felaktiga fakturor tag:kyrka.se,2012:site-1.post-7077 2017-04-24T13:14:00.000+01:00 2017-04-24T13:16:07.000+01:00 KyrkA utmärker sig i jämställda löner tag:kyrka.se,2012:site-1.post-7076 2017-04-24T10:08:00.000+01:00 2017-04-24T10:10:34.000+01:00 Växeln ligger nere tag:kyrka.se,2012:site-1.post-7075 2017-04-18T11:55:00.000+01:00 2017-04-28T21:37:34.000+01:00 PENSIONSAVTALET tag:kyrka.se,2012:site-1.post-7074 2017-04-08T04:12:00.000+01:00 2017-04-08T04:21:03.000+01:00 Uttalande från förbundsstyrelsen med anledning av terrordådet tag:kyrka.se,2012:site-1.post-7073 2017-04-07T14:10:00.000+01:00 2017-04-07T14:25:43.000+01:00 Växeltelefonister på utbildning tag:kyrka.se,2012:site-1.post-7069 2017-03-08T08:24:00.000+01:00 2017-03-08T08:29:30.000+01:00 Stora skillnader i livslön mellan kvinnor och män tag:kyrka.se,2012:site-1.post-7057 2017-02-24T08:44:00.000+01:00 2017-02-24T08:47:26.000+01:00 Allt fler unga kvinnliga läkare utmattade tag:kyrka.se,2012:site-1.post-7056 2017-02-23T14:39:00.000+01:00 2017-02-24T09:26:42.000+01:00 Kyrkans tidning larmar om bristen på präster tag:kyrka.se,2012:site-1.post-7054 2017-02-20T10:23:00.000+01:00 2017-02-20T10:57:25.000+01:00 Löneskillnaderna minskar bland akademiker tag:kyrka.se,2012:site-1.post-7053 2017-02-17T15:30:00.000+01:00 2017-02-17T15:37:44.000+01:00 Lagen mot åldersdiskriminering fungerar inte tag:kyrka.se,2012:site-1.post-7036 2017-01-14T11:24:00.000+01:00 2017-01-27T14:20:22.000+01:00 Avtalsrörelsen 2017 har startat tag:kyrka.se,2012:site-1.post-7028 2016-12-29T08:05:00.000+01:00 2017-01-03T08:22:51.000+01:00 Nya regler inom socialförsäkringen från årsskiftet tag:kyrka.se,2012:site-1.post-7018 2016-12-01T08:45:00.000+01:00 2016-12-01T08:54:53.000+01:00 Industrifacken vill ha 2,8 procent tag:kyrka.se,2012:site-1.post-7014 2016-11-09T13:54:00.000+01:00 2016-11-17T10:48:01.000+01:00 Männen mår allt sämre psykiskt tag:kyrka.se,2012:site-1.post-6998 2016-10-21T10:31:00.000+01:00 2016-10-21T11:21:16.000+01:00 Stress kan ge problem med rösten tag:kyrka.se,2012:site-1.post-6996 2016-09-27T14:54:00.000+01:00 2016-09-27T14:58:07.000+01:00 Digital underskrift räcker inte för att gå ur Svenska kyrkan tag:kyrka.se,2012:site-1.post-6992 2016-09-22T08:35:00.000+01:00 2016-09-22T08:40:53.000+01:00 Präst fråntas sin behörighet tag:kyrka.se,2012:site-1.post-6991 2016-09-21T13:16:00.000+01:00 2016-09-21T13:16:50.000+01:00 Seger för förtroendevalda i höstbudgeten tag:kyrka.se,2012:site-1.post-6990 2016-09-20T09:03:00.000+01:00 2016-09-20T09:43:18.000+01:00 Pensionsavtalet sägs upp tag:kyrka.se,2012:site-1.post-6987 2016-09-16T10:25:00.000+01:00 2016-09-16T10:33:34.000+01:00 Att sätta lön - interaktivt seminarium för chefer tag:kyrka.se,2012:site-1.post-6986 2016-09-16T09:28:00.000+01:00 2016-09-16T09:32:47.000+01:00 Första kvinnliga prästen i Mark tag:kyrka.se,2012:site-1.post-6985 2016-09-06T11:28:00.000+01:00 2016-09-06T16:16:59.000+01:00 Rebecca - prästernas röst i kampanj tag:kyrka.se,2012:site-1.post-6984 2016-08-17T13:50:00.000+01:00 2016-11-16T09:31:33.000+01:00 KyrkA flyttar till Östermalmsgatan 68 F tag:kyrka.se,2012:site-1.post-6978 2016-07-19T14:35:00.000+01:00 2016-07-19T14:36:44.000+01:00 Stress håller akademiker hemma från jobbet tag:kyrka.se,2012:site-1.post-6976 2016-06-22T10:33:00.000+01:00 2016-06-22T10:57:28.000+01:00 Fortsatt ökande sjuktal tag:kyrka.se,2012:site-1.post-6975 2016-06-20T15:26:00.000+01:00 2016-08-31T15:24:33.000+01:00 Akuta ärenden denna vecka tag:kyrka.se,2012:site-1.post-6970 2016-06-10T10:16:00.000+01:00 2016-06-10T10:19:59.000+01:00 Sjukskrivningar på grund av stress fortsätter att öka tag:kyrka.se,2012:site-1.post-6968 2016-06-02T16:44:00.000+01:00 2016-12-06T08:46:10.000+01:00 Delvis ny styrelse i KyrkA tag:kyrka.se,2012:site-1.post-6963 2016-05-24T15:52:00.000+01:00 2016-05-24T15:53:15.000+01:00 Uppdatering om arbetet med nya BSF-koder tag:kyrka.se,2012:site-1.post-6962 2016-05-24T11:05:00.000+01:00 2016-05-24T11:07:21.000+01:00 Nu införs en utbetalningsdag för ersättning vid VAB tag:kyrka.se,2012:site-1.post-6781 2016-05-18T14:06:00.000+01:00 2016-05-25T09:36:10.000+01:00 Förhandlingsmodellen räddad med individen i centrum. Nytt avtal mellan KyrkA och arbetsgivarorganisationen klart tag:kyrka.se,2012:site-1.post-6520 2016-05-17T09:15:00.000+01:00 2016-05-17T11:24:50.000+01:00 Förhandlingarna fortsätter - trots allt tag:kyrka.se,2012:site-1.post-3140 2016-03-23T10:11:00.000+01:00 2016-03-23T10:18:38.000+01:00 Akademiker delar mest lika på föräldrapenningen tag:kyrka.se,2012:site-1.post-3130 2016-03-18T09:46:00.000+01:00 2016-03-18T10:00:33.000+01:00 Se filmen om stress och arbetsmiljö tag:kyrka.se,2012:site-1.post-3129 2016-03-18T09:21:00.000+01:00 2016-03-18T09:26:38.000+01:00 Nya regler om arbetsmiljön från 31 mars tag:kyrka.se,2012:site-1.post-3128 2016-03-17T15:16:00.000+01:00 2016-03-17T15:19:48.000+01:00 Historiskt svår avtalsrörelse tag:kyrka.se,2012:site-1.post-3120 2016-03-11T10:49:00.000+01:00 2016-03-11T11:01:00.000+01:00 Allt fler män drabbas av psykisk ohälsa tag:kyrka.se,2012:site-1.post-3119 2016-03-09T10:36:00.000+01:00 2016-03-09T11:14:34.000+01:00 Ny undersökning bekräftar problemet med ohälsa -samtidigt kommer nya tuffare föreskrifter tag:kyrka.se,2012:site-1.post-3050 2016-02-12T13:43:00.000+01:00 2016-02-12T13:49:47.000+01:00 Nytt lagförslag ska minska missbruket av anställningsformer tag:kyrka.se,2012:site-1.post-3049 2016-02-12T12:13:00.000+01:00 2016-02-18T08:50:38.000+01:00 Samarbete med Danske Bank ger nya förmåner tag:kyrka.se,2012:site-1.post-3020 2016-01-19T12:42:00.000+01:00 2016-01-19T12:43:33.000+01:00 En fast utbetalningsdag för ersättning vid VAB tag:kyrka.se,2012:site-1.post-3007 2016-01-15T12:26:00.000+01:00 2016-01-15T12:54:32.000+01:00 Präst - Sveriges farligaste yrke tag:kyrka.se,2012:site-1.post-2999 2016-01-13T10:08:00.000+01:00 2016-01-13T10:09:19.000+01:00 Ny väg in till Försäkringskassan tag:kyrka.se,2012:site-1.post-2998 2016-01-04T09:28:00.000+01:00 2016-01-04T09:33:18.000+01:00 Tre gånger så vanligt för högutbildade kvinnor jobba deltid tag:kyrka.se,2012:site-1.post-2996 2015-12-10T11:02:00.000+01:00 2016-05-26T21:17:26.000+01:00 Bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen försvinner tag:kyrka.se,2012:site-1.post-2995 2015-12-03T11:14:00.000+01:00 2015-12-03T11:18:04.000+01:00 Avgiften till a-kassan höjs med tio kronor tag:kyrka.se,2012:site-1.post-2994 2015-11-30T10:54:00.000+01:00 2015-11-30T10:56:57.000+01:00 Sjöbefälsföreningen ny medlem i Saco tag:kyrka.se,2012:site-1.post-2993 2015-11-27T12:12:00.000+01:00 2015-11-27T12:18:29.000+01:00 Sjukfrånvaron fortsätter att öka tag:kyrka.se,2012:site-1.post-2992 2015-11-25T09:41:00.000+01:00 2015-11-25T09:52:08.000+01:00 Akademikernas högskolepolitiska forum, 2016 tag:kyrka.se,2012:site-1.post-2991 2015-11-19T10:39:00.000+01:00 2015-11-19T10:43:16.000+01:00 Bidragsmiljoner för att minska sjukfrånvaron utnyttjas inte tag:kyrka.se,2012:site-1.post-2990 2015-11-16T13:10:00.000+01:00 2015-11-16T13:11:52.000+01:00 Ny BSF dröjer minst ett år till tag:kyrka.se,2012:site-1.post-2985 2015-10-21T10:54:00.000+01:00 2015-10-21T11:13:56.000+01:00 KyrkA bidrar med pengar till Svenska kyrkans Internationella arbete tag:kyrka.se,2012:site-1.post-2983 2015-09-30T10:10:00.000+01:00 2016-11-07T10:32:02.000+01:00 Antalet akademiker har tredubblats på 25 år tag:kyrka.se,2012:site-1.post-2971 2015-09-22T13:34:00.000+01:00 2015-09-25T13:24:20.000+01:00 Arbetsmiljöverket kommer med föreskrifter för den psykosociala arbetsmiljön tag:kyrka.se,2012:site-1.post-2968 2015-09-15T10:21:00.000+01:00 2015-09-15T10:24:32.000+01:00 Var femte diakon utsätts för hot och våld tag:kyrka.se,2012:site-1.post-2963 2015-09-10T10:36:00.000+01:00 2015-09-10T10:38:04.000+01:00 Nytt avtal mellan Saco och Danske Bank ger förmånliga villkor tag:kyrka.se,2012:site-1.post-2962 2015-09-03T09:56:00.000+01:00 2015-09-03T10:02:37.000+01:00 Stress på jobbet granskas tag:kyrka.se,2012:site-1.post-2961 2015-08-31T13:50:00.000+01:00 2015-08-31T13:51:22.000+01:00 Taket i A-kassan höjs tag:kyrka.se,2012:site-1.post-2960 2015-08-26T15:22:00.000+01:00 2015-08-26T15:23:55.000+01:00 Antalet medlemmar i Sacoförbunden ökar tag:kyrka.se,2012:site-1.post-2904 2015-08-17T14:02:00.000+01:00 2015-08-17T14:03:34.000+01:00 Arbetslösheten minskar bland KyrkA:s medlemmar tag:kyrka.se,2012:site-1.post-2598 2015-07-29T09:54:00.000+01:00 2015-07-29T09:57:05.000+01:00 Sök Stipendium! tag:kyrka.se,2012:site-1.post-1866 2015-06-17T08:31:00.000+01:00 2015-06-17T08:39:18.000+01:00 A-kassan höjs den 7 september tag:kyrka.se,2012:site-1.post-1750 2015-06-12T13:40:00.000+01:00 2015-11-03T09:43:36.000+01:00 Utbildningar hösten 2015 tag:kyrka.se,2012:site-1.post-1708 2015-06-10T15:14:00.000+01:00 2015-08-26T10:47:11.000+01:00 KyrkA deltog i Pridefestivalen tag:kyrka.se,2012:site-1.post-1702 2015-06-10T11:17:00.000+01:00 2016-09-13T10:48:57.000+01:00 Allt fler blir sjuka på jobbet tag:kyrka.se,2012:site-1.post-1427 2015-05-22T14:47:00.000+01:00 2015-05-25T11:31:03.000+01:00 Nationaldagen kan ge kompensationsledighet tag:kyrka.se,2012:site-1.post-1425 2015-05-19T08:48:00.000+01:00 2015-05-19T08:58:55.000+01:00 Diakoner under press tag:kyrka.se,2012:site-1.post-1424 2015-05-11T09:48:00.000+01:00 2015-05-11T09:56:26.000+01:00 Union to Union bildas - LO-TCO Biståndsnämnd försvinner tag:kyrka.se,2012:site-1.post-1417 2015-05-07T08:37:00.000+01:00 2015-05-07T08:41:10.000+01:00 Ingen förlust att dela lika på föräldraförsäkringen tag:kyrka.se,2012:site-1.post-1415 2015-04-29T13:56:00.000+01:00 2015-04-29T13:58:22.000+01:00 Dagpenningen vid arbetslöshet höjs i september tag:kyrka.se,2012:site-1.post-1413 2015-04-28T13:26:00.000+01:00 2015-04-28T13:33:11.000+01:00 50 miljoner kronor ska minska sjukfrånvaron på arbetsplatserna tag:kyrka.se,2012:site-1.post-1402 2015-04-01T15:37:00.000+01:00 2015-04-01T15:44:31.000+01:00 Dramatisk ökning av stressrelaterade sjukskrivningar tag:kyrka.se,2012:site-1.post-1398 2015-03-25T09:17:00.000+01:00 2015-03-25T10:30:54.000+01:00 KyrkA och skatterna tag:kyrka.se,2012:site-1.post-1397 2015-03-19T11:00:00.000+01:00 2015-03-19T11:06:29.000+01:00 En föräldraförsäkring i tre lika delar tag:kyrka.se,2012:site-1.post-1395 2015-03-11T09:52:00.000+01:00 2015-03-11T10:08:47.000+01:00 Kvinnor i Sverige tjänar 15 procent mindre än männen tag:kyrka.se,2012:site-1.post-1388 2015-02-20T13:23:00.000+01:00 2015-02-20T13:32:54.000+01:00 Lag mot mobbning får vänta tag:kyrka.se,2012:site-1.post-1386 2015-02-04T11:08:00.000+01:00 2015-02-04T11:14:29.000+01:00 Cancer vanlig orsak till sjukskrivning tag:kyrka.se,2012:site-1.post-1385 2015-01-28T11:48:00.000+01:00 2015-01-28T11:56:13.000+01:00 Stipendier att söka för förtroendevalda tag:kyrka.se,2012:site-1.post-1384 2015-01-28T09:23:00.000+01:00 2015-01-28T09:32:00.000+01:00 Slopad avdragsrätt för privat pensionssparande tag:kyrka.se,2012:site-1.post-1377 2015-01-16T10:19:00.000+01:00 2015-01-16T10:21:39.000+01:00 Integrationsdebatten tar fart - förslag öppnar för minimilöner tag:kyrka.se,2012:site-1.post-1376 2015-01-15T10:05:00.000+01:00 2015-01-15T10:09:58.000+01:00 Pappor som tar ansvar i hemmet löper större risk att bli sjuka tag:kyrka.se,2012:site-1.post-1361 2014-12-18T09:05:00.000+01:00 2014-12-18T13:39:50.000+01:00 Engelska kyrkan får kvinna som biskop tag:kyrka.se,2012:site-1.post-1356 2014-12-11T06:00:00.000+01:00 2014-12-10T11:07:09.000+01:00 Vibeke Hammarström svarar ärkebiskopen en gång till tag:kyrka.se,2012:site-1.post-1348 2014-12-09T10:02:00.000+01:00 2014-12-09T10:03:56.000+01:00 Avgiften till a-kassan oförändrad under nästa år tag:kyrka.se,2012:site-1.post-1346 2014-12-04T08:50:00.000+01:00 2014-12-04T13:53:18.000+01:00 Ärkebiskopen svarar Vibeke Hammarström tag:kyrka.se,2012:site-1.post-1343 2014-11-28T08:48:00.000+01:00 2015-01-23T08:53:19.000+01:00 Nej till pensionsavtal från KyrkA och övriga fackförbund tag:kyrka.se,2012:site-1.post-1334 2014-11-26T11:32:00.000+01:00 2014-11-26T18:20:54.000+01:00 Öppet brev till ärkebiskop Antje Jackelén tag:kyrka.se,2012:site-1.post-1319 2014-11-19T08:21:00.000+01:00 2014-11-19T10:00:33.000+01:00 Försäkringsbeskeden för seniorförsäkring 8080 skickas ut tag:kyrka.se,2012:site-1.post-1318 2014-11-18T14:54:00.000+01:00 2014-11-18T15:05:47.000+01:00 Akademikernas största a-kassan tag:kyrka.se,2012:site-1.post-1317 2014-11-10T15:06:00.000+01:00 2014-11-20T08:31:08.000+01:00 Vibeke Hammarström blir ny kanslichef på Kyrkans Akademikerförbund tag:kyrka.se,2012:site-1.post-1315 2014-11-07T11:29:00.000+01:00 2014-11-07T11:34:04.000+01:00 Höjd premie på grupplivförsäkring tag:kyrka.se,2012:site-1.post-1304 2014-11-06T08:41:00.000+01:00 2014-11-06T08:42:39.000+01:00 Komminister kritiseras av domkapitlet tag:kyrka.se,2012:site-1.post-1299 2014-10-29T13:25:00.000+01:00 2014-10-29T13:28:36.000+01:00 Ännu en seger i Arbetsdomstolen för KyrkA tag:kyrka.se,2012:site-1.post-1297 2014-10-17T14:48:00.000+01:00 2014-10-17T15:15:00.000+01:00 Angående en grupplivförsäkring som ökat i pris tag:kyrka.se,2012:site-1.post-1289 2014-10-02T10:00:00.000+01:00 2014-10-02T10:07:32.000+01:00 Hörselskadade vill ha bättre stöd från Svenska kyrkan tag:kyrka.se,2012:site-1.post-1288 2014-10-01T09:54:00.000+01:00 2014-10-01T09:58:54.000+01:00 Arbetsmiljön allt sämre enligt Arbetsmiljöverkets undersökning tag:kyrka.se,2012:site-1.post-1278 2014-09-24T18:46:00.000+01:00 2014-09-29T14:25:40.000+01:00 Fel av församling i Halland att sparka kyrkoherde tag:kyrka.se,2012:site-1.post-1277 2014-09-24T09:06:00.000+01:00 2014-09-24T10:04:39.000+01:00 Majoriteten av KyrkA:s medlemmar arbetar även vid ledighet tag:kyrka.se,2012:site-1.post-1272 2014-09-22T11:31:00.000+01:00 2014-09-22T11:35:15.000+01:00 Nordung Byström vald till ny biskop i Härnösand tag:kyrka.se,2012:site-1.post-1217 2014-08-28T14:16:00.000+01:00 2014-08-28T14:22:55.000+01:00 Stipendier att söka för förtroendevalda och kanslipersonal tag:kyrka.se,2012:site-1.post-1216 2014-08-27T11:33:00.000+01:00 2014-08-27T15:26:34.000+01:00 Annika Svensson ny andra vice ordförande i förbundsstyrelsen tag:kyrka.se,2012:site-1.post-1213 2014-07-23T20:00:00.000+01:00 2014-07-23T20:02:32.000+01:00 KyrkA vann i Arbetsdomstolen tag:kyrka.se,2012:site-1.post-1207 2014-06-16T10:49:00.000+01:00 2014-06-16T11:48:33.000+01:00 Saco på Stockholm Pride tag:kyrka.se,2012:site-1.post-1206 2014-06-16T10:05:00.000+01:00 2014-06-16T10:29:36.000+01:00 Seminarium om kvinnor och ledarskap i Svenska kyrkan på Nordiskt forum tag:kyrka.se,2012:site-1.post-1203 2014-06-12T09:50:00.000+01:00 2014-06-12T09:53:38.000+01:00 Dyrare att strunta i arbetsmiljön tag:kyrka.se,2012:site-1.post-1194 2014-06-04T08:27:00.000+01:00 2014-06-04T10:15:33.000+01:00 Daniel Lindén vald till vice ordförande tag:kyrka.se,2012:site-1.post-1184 2014-05-27T11:22:00.000+01:00 2014-06-13T08:33:13.000+01:00 KyrkA på Nordiskt Forum i Malmö tag:kyrka.se,2012:site-1.post-1183 2014-05-27T09:09:00.000+01:00 2014-05-27T09:10:59.000+01:00 Studieförbunden Sensus och Bilda går samman tag:kyrka.se,2012:site-1.post-1171 2014-05-16T11:52:00.000+01:00 2014-05-16T11:55:49.000+01:00 LO tar hjälp av teolog för synen på lönebildning tag:kyrka.se,2012:site-1.post-1165 2014-05-12T10:29:00.000+01:00 2014-05-12T10:34:30.000+01:00 Förlikning och utköp i Jämtland tag:kyrka.se,2012:site-1.post-1155 2014-05-05T12:45:00.000+01:00 2014-05-05T13:49:31.000+01:00 Jämställdheten granskas i senaste Kyrkfack tag:kyrka.se,2012:site-1.post-1095 2014-03-12T09:29:00.000+01:00 2014-03-12T09:36:21.000+01:00 Nytt bidrag ska underlätta för sjukskrivna att återgå i arbete tag:kyrka.se,2012:site-1.post-1033 2014-01-14T11:01:00.000+01:00 2014-01-14T11:06:35.000+01:00 Bättre stöd vid arbetslöshet tag:kyrka.se,2012:site-1.post-1021 2013-12-16T15:50:00.000+01:00 2013-12-21T19:50:42.000+01:00 Anders Dahlberg, SD-politiker i Burlövs församling, skyller på dottern tag:kyrka.se,2012:site-1.post-1018 2013-12-02T09:58:00.000+01:00 2013-12-03T10:03:26.000+01:00 Nytt bilersättningsavtal i hamn tag:kyrka.se,2012:site-1.post-981 2013-11-22T10:07:00.000+01:00 2013-11-22T10:54:55.000+01:00 KyrkA i topp då inkomstförsäkringen i fackförbunden jämförs tag:kyrka.se,2012:site-1.post-980 2013-11-21T12:03:00.000+01:00 2013-11-22T13:06:39.000+01:00 ”Arbetsgivarna måste aktivt arbeta med jämställdhet” tag:kyrka.se,2012:site-1.post-975 2013-11-13T11:29:00.000+01:00 2013-11-13T11:29:37.000+01:00 Snabba svar på löneenkäten tag:kyrka.se,2012:site-1.post-974 2013-11-11T09:38:00.000+01:00 2013-11-11T09:40:26.000+01:00 Reinfeldt talar på Sacokongressen tag:kyrka.se,2012:site-1.post-973 2013-11-08T09:23:00.000+01:00 2013-11-08T10:09:50.000+01:00 Församlingstidning klandras för publicering av anställds sjukdom tag:kyrka.se,2012:site-1.post-970 2013-10-15T09:00:00.000+01:00 2013-10-22T10:49:44.000+01:00 Diakonernas löner ska ses över lovar Skao tag:kyrka.se,2012:site-1.post-961 2013-10-02T08:18:00.000+01:00 2013-10-02T08:21:47.000+01:00 God arbetsmiljö premieras vid utmärkelsen Årets arbetsgivare tag:kyrka.se,2012:site-1.post-959 2013-09-30T10:07:00.000+01:00 2013-09-30T10:15:36.000+01:00 Saco Lönesök - nu i mobilen tag:kyrka.se,2012:site-1.post-947 2013-08-28T11:21:00.000+01:00 2013-08-28T11:32:28.000+01:00 Kyrkan lovar utreda skillnader i lön mellan män och kvinnor tag:kyrka.se,2012:site-1.post-941 2013-08-19T08:57:00.000+01:00 2013-08-19T09:04:50.000+01:00 Lönsamt vara man i Svenska kyrkan tag:kyrka.se,2012:site-1.post-903 2013-06-17T08:25:00.000+01:00 2013-06-17T09:57:38.000+01:00 Nytryck av "Vara skyddsombud" tag:kyrka.se,2012:site-1.post-901 2013-06-13T08:53:00.000+01:00 2013-06-13T08:58:27.000+01:00 Kyrkoherde i Skåne får inte längre arbeta som präst tag:kyrka.se,2012:site-1.post-894 2013-05-23T10:07:00.000+01:00 2013-12-17T14:09:46.000+01:00 Kyrkoherde och kvinna - ny bok med genusperspektiv tag:kyrka.se,2012:site-1.post-893 2013-05-22T11:07:00.000+01:00 2013-05-22T11:16:26.000+01:00 Nu kan medlemmar teckna förmånligt bolån tag:kyrka.se,2012:site-1.post-892 2013-05-21T10:47:00.000+01:00 2013-05-21T10:48:36.000+01:00 Förvaltningsrätten gav kvinna rätt till sjukpenning tag:kyrka.se,2012:site-1.post-885 2013-04-23T10:07:00.000+01:00 2013-04-23T11:20:05.000+01:00 Ökat förtroende för facket och kyrkan tag:kyrka.se,2012:site-1.post-883 2013-04-12T08:56:00.000+01:00 2013-04-12T09:09:57.000+01:00 KyrkA stämmer Veddige-Kungsäter församling tag:kyrka.se,2012:site-1.post-879 2013-04-09T08:21:00.000+01:00 2013-04-09T08:29:09.000+01:00 Församlingarna stryks i folkbokföringen tag:kyrka.se,2012:site-1.post-876 2013-03-11T10:38:00.000+01:00 2013-05-29T12:27:42.000+01:00 Kyrkoherde får jämställdhetspris tag:kyrka.se,2012:site-1.post-863 2013-02-20T13:44:00.000+01:00 2013-02-21T09:51:14.000+01:00 Präst tog betalt -får kritik av Domkapitlet tag:kyrka.se,2012:site-1.post-853 2013-01-29T16:32:00.000+01:00 2013-01-30T09:41:24.000+01:00 KyrkA satsar på bättre arbetsmiljö i årets avtal tag:kyrka.se,2012:site-1.post-852 2013-01-29T08:20:00.000+01:00 2013-01-29T08:33:03.000+01:00 Präst kritiseras för relation till flicka - omoget menar domkapitlet tag:kyrka.se,2012:site-1.post-672 2012-11-19T09:45:00.000+01:00 2012-11-29T08:45:27.000+01:00 500 chefer på Saco chefsdag tag:kyrka.se,2012:site-1.post-654 2012-10-30T09:14:00.000+01:00 2012-10-30T09:20:22.000+01:00 Nya regler för gravstenar tag:kyrka.se,2012:site-1.post-652 2012-10-26T14:00:00.000+01:00 2013-01-31T11:05:26.000+01:00 Appen som förenklar för föräldrar tag:kyrka.se,2012:site-1.post-614 2012-08-29T10:57:00.000+01:00 2012-08-29T11:02:58.000+01:00 Bror Holm ny ordförande för NPS tag:kyrka.se,2012:site-1.post-598 2012-07-11T16:34:00.000+01:00 2012-09-07T14:55:35.000+01:00 Förre förbundsordförande Bernt Waltmark har avlidit tag:kyrka.se,2012:site-1.post-565 2012-06-20T13:34:00.000+01:00 2012-06-20T13:50:04.000+01:00 Kyrkostyrelsen positiv till Strukturutredningen tag:kyrka.se,2012:site-1.post-564 2012-06-19T09:21:00.000+01:00 2012-06-19T12:47:38.000+01:00 Åtta församlingar i Värmland bildar ett pastorat tag:kyrka.se,2012:site-1.post-561 2012-06-15T12:03:00.000+01:00 2012-08-22T15:10:45.000+01:00 Överklagandenämnden friar präst tag:kyrka.se,2012:site-1.post-559 2012-06-14T13:13:00.000+01:00 2012-06-14T13:15:19.000+01:00 15 fridagar redan i år tag:kyrka.se,2012:site-1.post-558 2012-06-14T10:33:00.000+01:00 2012-06-14T10:56:11.000+01:00 Christer Edvinson ny vice ordförande i KyrkA tag:kyrka.se,2012:site-1.post-511 2012-05-01T20:43:00.000+01:00 2012-06-11T13:57:58.000+01:00 Kyrkans Akademikerförbund är medlem i Svenska FN-förbundet tag:kyrka.se,2012:site-1.post-875 1970-01-01T00:00:00.000+01:00 2013-03-11T08:39:35.000+01:00 Stress viktigaste området att arbeta med enligt undersökning