Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Detaljerade regler om prästers arbetstid och FAT

KyrkA och Skao överens

Tillämpningsanvisningar för prästers arbetstidsmodell och församlingsarbetstiden, FAT, har gemensamt tagits fram av KyrkA och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Tidigare har tolkningen av reglerna varierat mellan olika arbetsgivare. Nu ska det bli lättare att följa reglerna på ett likartat sätt. Detaljerna finns i tillämpningsanvisningarna till höger.

 • Vibeke Hammarström från KyrkA och Bo Engervall från Kyrkans arbetsgivarorganisation är överens.  Bild: Lennart Håkansson
 • - Det här ska äntligen sätta stopp för olikheterna i tillämpningen, säger Vibeke Hammarström, ombudsman på KyrkA. Det är hon och Bror Holm från KyrkA  samt  Bo Engervall och Ylva Wåhlin från Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation som arbetat fram tillämningsanvisningarna.

  Präster samt diakoner och pedagoger som arbetar enligt avtal om församlingsarbetstid har utöver två lediga dagar per vecka (veckofridagar) också 15 fridagar, som kompensation för arbete på lätthelgdagar.

  Lätthelgdagar är helgdagar som infaller på måndag till lördag samt de stora helgaftnarna påsk-, pingst-, midsommar-, jul- och nyårsafton. Dessa dagar är 15 per år, räknat över en period på 28 år.

  Om det är färre än 15 lätthelgdagar per år har prästen ändå rätt till 15 fridagar. Är det fler lätthelgdagar har prästen dock endast 15 fridagar det året.

  Den präst som utöver sina två lediga dagar i veckan också i övrigt är ledig en eller flera dagar, förbrukar i samma omfattning sina fridagar. Det sker alltså en avräkning från de 15 fridagarna. Detta gäller oavsett om dagarna tas ut i samband med lätthelg eller under en vecka utan lätthelg.

  För den präst som är ledig av något annat särskilt skäl, som sjukdom, vård av sjukt barn, kompensationsledighet på grund av övertid eller annat, ska någon avräkning från antalet fridagar inte ske.

  Se vidare tillämpningsanvisningarna till höger vad som gäller vid sjukdom, föräldraledighet, arbete del av år och deltid.

  Använd gärna blanketterna för diakoner och församlingspedagoger som finns tillhöger.

   

   

  Senast ändrad 2015-03-31
  Texter om fridagar
   
   
  Kyrkans Akademikerförbund
  Östermalmsgatan 68 A
  114 50 Stockholm
  Besök: Östermalmsgatan 68 F
   
  Telefon: 08-441 85 60
  Fax: 08-441 85 77
  kansli@kyrka.se
  Org.nr: 802002-7218