Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Förbundsfullmäktige

Förbundsfullmäktige är det högsta beslutande organet i Kyrkans Akademikerförbund.  I andra organisationer kallas det ofta för kongress. På förbundsfullmäktige fattas övergripande beslut om den kommande verksamheten i förbundet.

Vartannat år samlas ledamöter från förbundets 15 kretsar plus ledamöterna i förbundsstyrelsen och inbjudna gäster. Förbundsfullmäktige ger riktlinjer för förbundets färdriktning och diskuterar idéer och förslag för de kommande årens verksamhet.

Förbundsfullmäktige 2014 hölls den 2-3 juni på Djurönäset i Stockholms skärgård. Vi firade också att vi nu funnits i 111 år.

 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218