Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Information

Härmed kallas till kretsens årmöte torsdagen den 11 april kl 16:00 i Sjömanskyrkan Göteborg. Efter årsmötet inbjudes till sedvanilig vårbuffé. Mer info finner du i den grå rutan här till höger.   --->

 

Arbetstid på läger:
Läger - skall inrymmas i den ordinarie arbetstiden.

Lägerersättningen är på helger 729,70 kr per övernattningsdygn och för vardagar 599,40 kr. Du har har rätt till 11 timmar sammanhållen dygnsvila när du är på läger. Undantagsvis kan dygnsvilan minskas till 9 timmar, men bara om den genomsnittliga dygnsvilan/24-timmarsperiod inte blir mindre än 11 timmar.

Om det händer något akut, och arbete beordras eller i efterhand godkänns, kompenseras du för varje arbetad timma med 1,5 timmar ny ledighet under eller direkt efter lägret.

Se Kretsens bemanningsschema för läger.


Arbetsmiljöverkets PPT-serie om kränkande särbehandling visar hur man ska agera om någon blir utsatt för trakasserier och vilka konsekvenserna blir på arbetsplatsen.

 

Att söka kyrkoherde- eller chefstjänst 

Göteborgskretsens fickfolderSenast ändrad 2019-03-15
 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218