Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Din lön är viktig – du kan påverka den

Innan din lön förhandlas i den årliga löneförhandlingen mellan din arbetsgivare och din fackliga organisation skall din arbetsledare ha haft ett lönesamtal med dig.

Svenska kyrkans löneavtal säger att lönen skall vara individuell och personlig och kunna motiveras utifrån avtalets kriterier. Din arbetsgivare fastställer också en lokal lönepolicy med kriterier som skall vara väl kända av alla anställda.
Med detta underlag gör din arbetsledare sedan sin bedömning av hur du under det gångna året uppfyllt arbetsgivarens förväntningar.

När löneförhandlingen är genomförd skall du få ett återkopplande samtal med din arbetsledare där han/hon berättar din nya lön och ger dig motivering till löneökningens storlek.

Är du inte nöjd med din nya lön kan du också själv - med stöd av § 4 i Kyrkans löneavtal - förhandla din lön! Arbetsgivaren är inte skyldig att förändra din lön men är däremot skyldig att förklara för dig varför man inte vill ge dig mer i lön.

Så här skriver Du:

Till arbetsgivaren i NN pastorat/samfällighet
Med stöd av § 4 i Kyrkans löneavtal begär jag härmed förhandling om min lön.
Underteckna sedan med ort & datum, namn, personnummer och befattning.


Kontakta alltid KyrkA:s löneförhandlare i kretsen innan du begär lön för den tjänst du söker. Din löneförhandlare vet hur lönerna ser ut och förändras runt om i stiftet.
Börja aldrig en anställning utan att Du först gjort upp om lönen!
Du skall ha ett skriftligt anställningbevis där månadslönen anges - innan du börjar.
Har du börjat att arbeta på tjänsten utan att lönen är klar, så har du därmed accepterat de anställningsvillkor som arbetsgivaren erbjuder dig.


 

Senast ändrad 2017-03-22
 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218