Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Löner inom Svenska kyrkan

Arbetsgivarorganisationens statistik över löner utbetalda 1 november 2015


Alla löner i riket 2015
Alla löner i Göteborgs stift 2015

Alla löner i riket uppdelade på kön 2015
Alla löner i Göteborgs stift uppdelade på kön 2015

De löner som redovisas i tabelllerna är grundlön utan lönetillägg
för anställda med månadslön. Uppgifterna är insamlade under
november 2015, vilket innebär att statistiken avspeglar 2015 års
löneläge med reservation för att inte alla arbetsgivare har hunnit
förhandla lönerna klart.

Materialet omfattar samtliga anställda hos församlingar
och samfälligheter.

Senast ändrad 2016-04-05
 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218