Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Stiftskansliet

Ylva Bodell
tfn 0730-93 63 77
ylva.bodell@svenskakyrkan.se

  • tar emot kallelser till sammanträden
  • tar emot protokoll från sammanträden
  • tar emot annan viktig information rörande verksamheten (MBL §19)
  • lämnar information till medlemmar på arbetsplatsen

Malin Stomenius
Ekeredsvägen 122, 443 50 Lerum
Mobil: 0707-80 99 00, malin.stomenius@svenskakyrkan.se 

Gäller förhandlingsärenden, personalärenden, chefstillsättningar, omorganisationer samt arbetsmiljöfrågor.

Senast ändrad 2018-08-02
 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218