Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Styrelsen

 • Ordförande
  Ib Pihlblad
  ib.pihlblad@kyrka.se
  Tfn: 070-306 66 44

   

 • 1:e vice ordförande
  Anna-Lisa Saar
  anna-lisa.saar@kyrka.se
  Tfn: 070-515 00 22 • 2:a vice ordförande
  Malin Stoménius
  malin.stomenius@kyrka.se
  Tfn: 070-780 99 00 • Sekreterare
  Annika Svensson
  annika.svensson@kyrka.se
  Tfn: 070-646 22 93

   

 • Kassör
  Krister I:son Lundin
  krister.i.lundin@hotmail.com
  Tfn: 070-648 17 11 • Ledamot
  Yngwe Svensson
  yngwe.svensson@svenskakyrkan.se
  Tfn: 070-202 09 12 • Ledamot
  Ammi Jonsson
  ammi.jonsson@svenskakyrkan.se
  Tfn: 070-995 50 71 • Ersättare
  Andrea Schleeh
  andera.schleeh@svenskakyrkan.se
  Tfn: 0705-31 70 72 • Ersättare
  Joakim Johansson
  joakim@evangeliskabrodraforsamlingen.se
  Tfn: 076-865 96 86 • Ersättare
  Helena Fingarsén Nohle
  helena.nohle@svenskakyrkan.se
  Tfn: 073-773 89 96 • Ersättare
  Gunilla Bergdoff
  bergdoff@hotmail.com
  Tfn: 073-422 67 26 • Ersättare
  Lena Andersson
  lena.b.andersson@svenskakyrkan.se
  Tfn: 070-945 97 2
   


 • Ersättare
  Hans Almer
  hans.almer@svenskakyrkan.se
  Tfn: 070-618 16 26 • Ersättare
  Emma Jacobsson
  emma.jacobsson@svenskakyrkan.se
  Tfn: 073-773 88 54

   
   
  Kyrkans Akademikerförbund
  Östermalmsgatan 68 A
  114 50 Stockholm
  Besök: Östermalmsgatan 68 F
   
  Telefon: 08-441 85 60
  Fax: 08-441 85 77
  kansli@kyrka.se
  Org.nr: 802002-7218