Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Regionala skyddsombud

KyrkA har en väl uppbyggd regional skyddsverksamhet. Inom varje stiftskrets finns utsett minst ett regionalt skyddsombud som gör skyddsronder och handlägger frågor som rör den psykosociala arbetsmiljön.

Håkan Stiberg och Elin Lockneus är regionala skyddsombud (RSO) med ansvar för inland och kust. Rolf Nordström är också RSO.

 

 • Håkan Stiberg (Ansvarig inlandet)

  hakan.stiberg@svenskakyrkan.se

   

   

   

 • Elin Lockneus (Ansvarig kusten)

  elin.lockneus@ths.se

   

   

   

 • Rolf Nordström

  rolf.nordstrom@kyrka.se

   

   

   

   

   
   
  Kyrkans Akademikerförbund
  Östermalmsgatan 68 A
  114 50 Stockholm
  Besök: Östermalmsgatan 68 F
   
  Telefon: 08-441 85 60
  Fax: 08-441 85 77
  kansli@kyrka.se
  Org.nr: 802002-7218