Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Begära utträde ur förbundet

Funderar du på att lämna Kyrkans Akademikerförbund av andra skäl än att du byter jobb eller går i pension? Vi hoppas du är nöjd med ditt medlemskap och alla de förmåner och tjänster vi erbjuder. Om du ändå vill begära utträde finns det några saker som du behöver tänka på.

Du förlorar din inkomstförsäkring. Med inkomstförsäkringen som ingår i medlemskapet får du 80 procent av din a-kassegrundande lön efter skatt.

Har du tecknat försäkringar genom Kyrkans Akademikerförbund?  Se över vad ditt fortsatta försäkringsskydd kostar utan medlemskap. Premierna för våra medlemsförsäkringar är ofta så låga att du sparar in din medlemsavgift jämfört med andra försäkringar.

Utan ett fackförbund kan du inte få någon rättshjälp om det skulle uppstå problem på din arbetsplats. Genom medlemskap i Kyrkans Akademikerförbund kan du få hjälp av dina lokala fackliga ombud, eller våra jurister och ombudsmän.

Dina rättigheter och förmåner på jobbet bestäms till största delen av kollektivavtal. Utan kollektivavtal finns ingen garanti för tjänstepension, årlig löneöversyn, övertidsersättningar, extra sjukförsäkring, föräldrapenningtillägg och annat som kan ingå i kollektivavtalet. Ju fler vi ä'r desto lättare kan vi få gehör för våra krav och önskemål.

Om du ändå vill lämna Kyrkans Akademikerförbund ber vi dig fyll i blanketten "Anmälan om utträde" och skicka in till förbundet. Utträde ur KyrkA måste ske skriftligt.

Om du vill lämna Akademikernas a-kassa, behöver du noga markera detta på utträdesblanketten, eller göra en separat, skriftlig utträdesansökan till a-kassan.

Senast ändrad 2019-04-24
 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218