Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Fackliga förtroendemän

Dalberg Alf 0570-728294
alf.dalberg@svenskakyrkan.se

Ekelund Carlsson Anders 0590-18757
anders.g.carlsson@svenskakyrkan.se

Nyman Per-Eric 0533-691332
per-eric.nyman@svenskakyrkan.se

 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218