Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Arbetsgruppen

Den arbetsgrupp du är satt att leda är ditt främsta arbetsinstrument. Men en arbetsgrupp fyller inte bara den funktionen som den överordnade organisationen ställer på den: att utföra en uppgift på ett tillfredsställande sätt med ett önskvärt resultat. Den utgör också ett psykosocialt sammanhang och ofta ett mycket viktigt sådant för de individer som ingår i den.

 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218