Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Delegering

En förutsättning för ett fungerande arbetsmiljöarbete är att det delegeras till rätt chef. Arbetsmiljöarbetet bör delegeras till en operativ chef, en kyrkoherde som leder verksamheten och har möjlighet att undersöka risker och åtgärda dem.

 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218