Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Ditt lönesamtal

Vi vill uppmana dig som är kyrkoherde och chef att ha ett eget lönesamtal. Dels för att det handlar om din egen löneutveckling men också för att det är ett tillfälle då du och din arbetsgivarrepresentant får tillfälle att stämma av era förväntningar.

 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218