Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Förhandlingar med de fackliga organisationerna

Som kyrkoherde har du ofta ansvar för att förhandla med arbetstagarorganisationerna.

För att underlätta för dig har vi tagit fram en kortfattad och klargörande information om de vanligaste frågorna.

 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218