Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Hantering

Konflikter kan sägas vara en normal företeelse men beroende på hur de hanteras kan de få positiva eller destruktiva konsekvenser. Felaktigt hanterade eller negligerade är konflikter en arbetsmiljörisk som kan skapa en ohållbar och ohälsosam situation.

Läs mer om konflikthantering i vår guide.

 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218