Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Medarbetarsamtal

Genom medarbetarsamtalet har du möjlighet att både ge och få feedback. Ta vara på möjligheten att lyssna på dina medarbetares syn på verksamheten och inte minst om ditt eget ledarskap.

 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218