Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Överenskommelse

Förutom genom pensionering, uppsägning, avsked eller genom arbetstagarens egen uppsägning kan en anställning avslutas genom en överenskommelse.

 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218