Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Pension

För en arbetstagare som uppnår 67 års ålder inträder en del förändringar vad gäller anställningsskydd och rättigheter. Detta påverkar hur du som chef ska hantera en eventuell uppsägning.

 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218