Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Svåra medarbetarsamtal

Samtal med medarbetare är en del av din vardag som kyrkoherde.

Det finns vissa samtal som de flesta chefer upplever som väldigt krävande men ändå någon gång blir tvungna att genomföra. Här behandlar vi den viktiga förberedelsen inför ett krävande samtal och ger förslag på en struktur du kan tillämpa.

 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218