Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Så kontaktar du oss

Vänd dig i första hand till dina fackliga förtroendemän i din krets när du har frågor om det fackliga arbetet eller behöver hjälp. Kontaktpersoner i den lokala kretsen finns på respektive kretssida.

Vill du fråga om medlemsavgiften, skicka frågan till: medlemsservice@kyrka.se

Vill du göra en adressändring eller meddela ny lön eller anställning, kontakta oss så hjälper vi till med det. När det nya medlemsregistret är på plats så ska du själv kunna logga in och ändra dina uppgifter, göra lönesök etc.
 
Adress:
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A, 114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F

Telefon: 08-441 85 60, fax: 08-441 85 77
Epost: medlemsservice@kyrka.se

Senast ändrad 2019-03-25
 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218