Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Årsmöte 2014

2014-09-10

Många tror att det är svårt att jobba fackligt och att man behöver ha mycket utbildning i lagar och förordningar och lång erfarenhet för att klara jobbet. Men sanningen är att de flesta av oss som är med i styrelsen idag började utan erfarenhet och fick den utbildning vi behövde av facket när vi börjat jobba fackligt.

KyrkA erbjuder en utbildningsplan i tre steg för dig som blir fackligt förtroendevald. Resten lär vi oss tillsammans i det dagliga fackliga arbetet, där vi i styrelsen alltid försöker jobba två och två vid information och förhandlingar.

Vid årsmötet blev det tydligt att det är svårt för valberedningen att hitta kandidater till styrelsen. Dels är vi en liten krets med cirka 70 medlemmar och en styrelse med fem ordinarie och fem ersättare. Dels vill vi gärna att styrelsen ska spegla medlemmarna, och ha bakgrund och erfarenhet från hela arbetet på nationell nivå.

Därför fanns vid årsmötet inga föreslagna till de två vakanta platserna som ordinarie och ersättare eller posten som ordförande, och det blev styrelsens och valberedningens uppgift att jobba vidare fram till ett extra årsmöte i juni.

Ett trevligare problem är att vi inte gör av med så mycket pengar eftersom vi är en geografiskt samlad krets som inte kräver mycket resor. Därför tar styrelsen gärna emot idéer och förslag på fackliga aktiviteter eller utbildning för medlemmarna!

 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218